top of page

Érzékelés - mozgás - reflexek - egyensúly - reguláció - játék - beszéd - kézhasználat - gondolkodás - viselkedés - tanulás

fehér háttér kép felirat nélkül másolata.png

Az óvodás és iskoláskorban jelentkező magatartási, tanulási, figyelmi és mozgáskoordinációs problémák - ép idegrendszerű gyermekek esetében - a tudatos szülői odafigyeléssel és játékos korai mozgásfejlesztéssel, illetve reflexkorrekcióval megelőzhetők lennének. 

 

A munkám során könnyen érthető, hiteles és szakszerű információkat adok a szülőknek arról, hogy mennyire fontos a baba első életévében a fejlődés minden egyes lépcsőfoka és azok sorrendje. Igyekszem megtanítani őket  arra, hogyan segíthetik legjobban a babájukat ebben a folyamatban.

 

A szülők megtanulhatják azokat a mozgásgyakorlatokat, amiket minden nap gyakorolhatnak a babájukkal, hogy az megfelelően fejlődhessen.

 

Ha a szülők ismerik a fejlődés alapvető törvényszerűségeit, akkor figyelni tudnak arra, hogy a gyermek minden fejlődési fázison megfelelő módon áthaladjon, és ne alakuljon ki idegrendszeri éretlenség. Minél korábban kezdődik a gyermekek játékos fejlesztése, annál sikeresebben előzhetők meg az anyanyelvi, a gondolkodási, a tanulási és a magatartási nehézségek vagy a súlyosabb zavarok.

Csecsemőkorban

A megszülető gyermek idegrendszerének érése szempontjából az a legideálisabb, ha lépésről-lépésre végighalad a genetikailag és biológiailag meghatározott mozgásfejlődési soron. Tehát a megfelelő időben, a helyes sorrendben és minőségben, valamint elegendő mennyiségben gyakorolja a csecsemőkori alapvető mozgásmintákat, azaz a fejemeléstől kiindulva a gurulást, a kúszást, a mászást, a felülést egészen a járásig.


Ha a mozgásfejlődés, a szenzoros- és a szenzomotoros integráció a helyes irányban halad, akkor az érzékszervek és az idegrendszer működése is jól szervezetté válik. Mindez szükséges

 • az egyensúly, a testtartás és a mozgáskoordináció fejlődéséhez,

 • a környezethez való alkalmazkodáshoz, a sikeres társas viselkedéshez, kommunikációhoz  és a beszédhez,

 • az intelligenciának és az életkornak megfelelő figyelemhez és a tanulási képességek kifejlődéséhez,

 • az egészséges személyiségfejlődéshez és a helyes önértékelés kibontakozásához.

A csecsemőkori reflexkorrekciós mozgásfejlesztő gyakorlatok segítik a gyermekek mozgás-, érzékszervi- és értelmi fejlődését. A fejlődési elakadások, eltérések, a meglassúbbodott fejlődésmenet a reflexkorrekciós szemléletű fejlesztéssel megszüntethető. A játékos gyakorlatokat a baba fejlődési üteméhez igazodva megtervezem és a szülőknek betanítom. A gyakorlatok megtervezésekor figyelembe veszem a baba aktuális fejlettségi szintjét, általános állapotát, és a fejlődési üteméhez leginkább illeszkedő mozgásgyakorlatokat választom ki.

1-6 éves korig

Ovisok.jpg

Kisgyermekkorban és óvodáskorban a mindennap végzett reflexkorrekciós mozgásfejlesztés a leghatékonyabb módja annak, hogy a gyermek idegrendszeri fejlődése megfelelő irányban haladjon, illetve a korábbi fejlődési eltérésekből fakadó éretlen idegrendszeri működés megszűnjön.  

A csecsemőkori reflexek korrekciója, integrációja lehetővé teszi, hogy a poszturális reflexkészlet optimálisan kifejlődhessen. A csecsemőkori valamint a poszturális reflexeket stimuláló, korrigáló és azokat integráló tornagyakorlatokat betanítom a szülőknek,  a család ezután otthon végzi a gyermekkel a fejlesztést. Amikor a gyermek egy újabb fejlődési szakaszba lép, általában 4-8 hetenként újabb gyakorlatokat tanítok, amelyeket aztán ismét otthon gyakorolhatnak.

Mindig a gyermek aktuális fejlődési sajátosságainak megfelelő és a személyiségéhez legjobban illeszkedő reflexkorrekciós mozgásfejlesztő gyakorlatokat alkalmazok. 

Eredmények

 • csecsemőkorban megakadályozhatók a fejlődési lemaradások, elkerülhető az idegrendszeri éretlenség kialakulása,

 • kifejlődik az optimális reflexkészlet, 

 • az érzékszervek működése összehangolódik az egyensúllyal és a mozgással,

 • kialakítható az életkornak megfelelő testtartás, mozgáskoordináció és egyensúly,

 • elősegíthető az izomrendszer optimális működése és növekedése,

 • fejleszthető a gyermek testsémája, testtudata és tájékozódási képességei,

 • kialakul az életkornak és az intelligenciának megfelelő figyelem, viselkedés és tanulási képesség.

bottom of page