top of page

A család kísérése, a szülők oktatása, a gyermek fejlődésének követése és szakmai vezetése

A home-traininget azért tartom rendkívül fontos fejlesztési lehetőségnek, mert a szülők a megfelelő szakmai felügyelet mellett és szakpedagógiai támogatással otthon fejleszthetik a gyermeküket. A család időbeosztásához, lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva időt, pénzt és energiát megtakarítva érhető el, hogy gyermek megfelelően fejlődjön és a nehézségei megszűnjenek. Az otthoni fejlesztésben a gyermek gyakorlatai kiegészülnek a szülő szeretetével  és támogatásával, így a fejlesztés  gyorsabb és tartósabb eredményeket hozhat. 

Reflexkorrekció

A mozgáskoordinációs és egyensúlyi problémák szorosan összefüggnek a figyelmi, a tanulási és a viselkedési problémákkal. A mozgásügyesség fejletlensége kapcsolatba hozható a megkésett beszédfejlődéssel, a nyelvfejlődés zavarával. A csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása és a poszturális reflexek alulműködése gátolja a tanulási képességek kialakulását és működését, ezáltal rontja az iskolai teljesítményt. Ezért a mozgáskoordinációs, érzékelési, kommunikációs és anyanyelvi képességek fejlődését szükség esetén már a legkorábbi életszakaszban támogatni kell. Az idejében  megkezdett reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését.

A koragyermekkorban megkezdett reflexkorrekciós mozgásfejlesztéssel az óvodába és az iskolába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség. Vagyis megszüntethetőek azok a tünetek, amelyeket az alapvető mozgásminták vagy egyes fejlődési szakaszok kimaradása, illetve a csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása, valamint a poszturális reflexek éretlensége okoz.

A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés kezdőpontja az idegrendszer érettségének alapos és részletes vizsgálata. Ennek a vizsgálati eredménynek az ismeretében lehet pontosan megtervezni a fejlesztés menetét. A kontrollvizsgálatok segítségével ellenőrizhetők az egyes fejlesztési szakaszok eredményei és meghatározhatók a további teendők  és feladatok. Tehát a rendszeres kontrollvizsgálatok nem csak a gyermek fejlődési útját követik nyomon, hanem igazolják a mozgásfejlesztés, a reflexkorrekciós gyakorlatok hatásait is. Ez a kettős ellenőrzési rendszer biztonságot ad a szülőnek és nekem, a szakembernek is.


Lépések:

1. Állapotfelmérés

Az első mozgásképesség és reflexvizsgálaton mindkét szülő jelenléte szükséges. Ekkor történik a gyermek idegrendszeri érettségének a felmérése. A vizsgálatot követően megbeszéljük  a gyermek aktuális fejlettségi szintjét, valamint azokat a hiányosságokat, lemaradásokat és eltéréseket, amelyek fejlesztést igényelnek. Megbeszéljük a reflexkorrekciós fejlesztés lényegét, kitűzzük a fejlesztési célokat és a várható változásokat, eredményeket. A primitív reflexek a csecsemőkorban segítséget adnak a helyes fejlődésmenethez, de kisgyermekkorban már akadályozzák a további fejlődést. A gyakorlatprogram célja a primitív reflexek integrációjának és legátlási folyamatának a támogatása. 

2. Gyakorlatok betanítása

home-training.jpg

A gyermek és a szülők aktív együttműködésével bemutatom, majd begyakoroljuk a mozgáselemeket. Az otthoni gyakorlás rendszerességét és időtartamát a gyermek szükségletei, fejlettségi szintje és az alkalmazott módszer együttesen határozzák meg.

A reflexkorrekció játékos gyakorlatai kellemes élményt adnak a gyermeknek és a szülőknek egyaránt, segítik a gyermek és a szülők kompetenciaérzésének alakulását, illetve a gyermek belső motivációjának egészséges fejlődését. A teljesen személyre szabott Gyakorlatprogram összeállításában fontos szempont, hogy egyik gyakorlat se terhelje meg a gyermek idegrendszerét, ne stimulálja túl a szenzoros és a szenzomotoros rendszereket sem.

Csecsemőkorban az egyszerű és játékos reflexkorrekciós hatású mozgásokkal hatékonyan korrigálható az eltérő fejlődésmenet és megoldhatók a regulációs problémák. A gyermek fejlettségi szintjéhez igazodó gyakorlatok optimális és fentartható fejlődést eredményeznek az idegrendszer érésében.

A kisgyermekkorban és óvodáskorban alkalmazott reflexkorrekcióval megszüntethető az idegrendszeri éretlenség, a mozgáskoordinációs és egyensúlyi probléma, a figyelmi és viselkedési zavar.

3. Kontrollvizsgálat

A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés eredményeinek ellenőrzésére általában 2-8 hetente kontrollvizsgálat szükséges. Ezeken a személyes találkozókon a szülők elmondhatják a tapasztalataikat, a megfigyeléseiket és feltehetik a kérdéseiket. Közösen megbeszéljük a gyermek állapotában és a fejlődésében történt változásokat. Ezután elvégzem a szükséges mozgásvizsgálatokat és reflexteszteket, ellenőrzöm a gyakorlatok kivitelezését. Az eredményektől, a gyermek aktuális képességeitől és fejlettségi szintjétől függően megbeszéljük, majd begyakoroljuk a következő fejlesztési szakasz feladatait. Az egyéni gyakorlatok betanításakor figyelembe veszem a gyermek életkorát, az idegrendszeri érettségét, az adottságait és a személyiségét. A különböző mozgásfejlesztő és reflexkorrekciós gyakorlatok minden esetben az adott gyermek szükségleteinek és képességeinek megfelelő minőségű és mennyiségű elemből áll.

4. Együttműködés más szakemberekkel

A módszer multidiszciplináris szemléletű háttere a gyakorlatban is fontos szerepet kap. A reflexkorrekciós folyamat csak a gyermek életkorához illeszkedő, megfelelő szintű szenzoros integrációs funkciókkal lehet eredményes. Ezért az eltérő hallásészlelési, látásészlelési, valamint testtartási és izomműködési problémákra csak a megfelelő szakemberekkel együttműködve lehet megoldást találni.

 

A reflexkorrekciós folyamatot az idegrendszeri működések hierarchiájának figyelembevételével több szakterület is kisérheti: szemészet, audiológia, logopédia, táplálkozástudomány, manuális technikák (kiropraktőr, manuális- és visceralis th., craniosacralis th., haptonomia), pszichológia, drámapedagógia, gyógy- és fejlesztő pedagógia.

Minden esetben figyelembe veszem más szakemberek vizsgálati eredményeit illetve javaslatait. Amennyiben a gyermek fejlődéséhez vagy gyógyulásához szükségesnek tartom, javasolom egyéb szakemberek bevonását is.

bottom of page