JERR Koragyermekkori reflexkorrekció bemutatása

JERR Koragyermekkori reflexkorrekció 0-6 éves korig
Közel tíz évig tartó folyamatos munkával, szisztematikusan gyűjtött adatokkal, a gyakorlati és elméleti tapasztalatok rendszerezésével indult a módszer kidolgozása. A terápiás munkám során ötvöztem a gyógypedagógiai, mozgásterapeuta és korai fejlesztő ismereteimet, valamint ezen szakterületek alapvető szemléletét és módszereit, de a kutatások révén igazolt korszerű tudományos eredményeket is folyamatosan beintegráltam. Végül 2017-re Andor Ildikóval közösen összeállítottuk a JERR Gyakorlatprogramot. A JERR a koragyermekkori intervenció területén egy teljesen új filozófiára épülő komplex vizsgáló eljárás és fejlesztő rendszer. Ez a fejlődéstani szemléletű, az INPP reflexkorrekciós módszerén  valamint  gyógypeda-gógiai és a perinatális tudomány elvein alapuló gyakorlatprogram  csecsemőkortól hatéves korig alkalmazható. Célja, hogy az éretlen idegrendszeri működés kiala-kulása - amely a gyermekeknél a későbbi éltekorban figyelmi, tanulási, viselkedésbeli és mozgáskoordinációs problémákat okoz -, a lehető legkorábbi életszakaszban  megkezdett játékos gyakorlatokkal megelőzhető legyen. A terápia vagy fejlesztés lényege a reflexkorrekció, vagyis az, hogy a gyermek az életkorának megfelelő reflexkészlettel és idegrendszeri érettséggel rendelkezzen. A primitív reflexek a csecsemőkorban segítséget adnak a helyes fejlődésmenethez, de kisgyermekkorban már akadályozzák a további fejlődést. Ezért számomra a primitív reflexek  integráció-jának és legátlási folyamatának a támogatása a legfőbb cél. A JERR Koragyermekkori reflexkorrekciós gyakorlatprogram gyermekbarát, nem terheli meg a gyermekek  érzékeny idegrendszerét. Ugyanakkor az egyszerű és játékos mozgásokkal hatéko-nyan korrigálható az eltérő fejlődésmenet és reflexműködés. Csecsemőkorban alkalmazva megakadályozható, a későbbi életkorban (1-6 év) pedig megszűntethető az idegrendszeri éretlenség.


Játék - megismerő tevékenység, játék, manipuláció, finommotorika, figyelem
Egyensúly - mozgás, testtartás
Reflex - primitív, áthidaló és testtartási reflexek
Reguláció - megnyugtathatóság, táplálás, alvás, viselkedés, figyelem

Gyakorlatprogram

A JERR Gyakorlatprogramjában a játékos mozgáselemek alkalmazása minden esetben úgy illeszkedik a gyermek szükségleteihez, hogy figyelembe veszi az aktuális fejlettségi szintjét és képességeit, valamint alkalmazkodik a család igényeihez. Elemei:

 • Reflex stimuláció, integráció és gátlás
 • Statikus és dinamikus egyensúly
 • Mozgásos képességek (testtartás, mozgáskoordináció, finommotorika)
 • Megismerő tevékenység, manipuláció és vizuális figyelem
 • Szociális interakciók és kommunikáció 
 • Regulációs problémák feloldása

Módszer alkalmazása
1. JERR Kérdőív és információs csomag, szülőedukáció
2. JERR Vizsgálat: információs beszélgetés, játékos képességfelmérés, reflexek vizsgálata, terápiás javaslat, gyakorlatok betanítása és begyakorlása

3. Home-training, videó kontroll
4. Folyamatdiagnosztika, tanácsadás, JERR Gyakorlatprogram személyre szabott alkalmazása,
5. Kiegészítő vizsgálatok, kezelések megtervezése és ütemezése

Milyen problémákban segít a módszer?
Olyan csecsemők és kisgyermekek esetében, akiknél az alábbiakat tapasztalják:

 • fejlődési eltérések (meglassúbbodás, fejlődési szakaszok kimaradása/felcserélődése, felgyorsult fejlődési ütem)
 • regulációs problémák
 • mozgáskoordinációs, testtartási, tónuseloszlási, egyensúlyi eltérések
 • eltérő reflexaktivitás
 • megismerő- és játéktevékenység minőségi és mennyiségi eltérései
 • eltérések a hangadás/beszéd, kommunikáció, szociális viselkedés és a figyelem területén