Vezetett mozgásfejlesztés

A család kísérése, a szülők oktatása, a gyermek mozgásfejlesztésének nyomonkövetése és szakmai irányítása

A vezetett módszert, avagy a home-traininget azért tartom rendkívül fontosnak, mert így a szülők a megfelelő szakmai felügyelet mellett és szakpedagógiai támogatással saját maguk otthon fejleszthetik a gyermeküket. A család időbeosztásához, lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva, időt, pénzt és energiát megtakarítva érhető el, hogy gyermek megfelelően fejlődjön vagy a nehézségei megszűnjenek. 
A fejlesztő módszer kiegészül a szülői szeretettel: gyakorlás közben egy-egy puszi vagy ölelés és simogatás erőt és új lendületet ad.

Reflexkorrekció
A mozgáskoordinációs és egyensúlyi problémák szorosan összefüggnek a figyelmi, a tanulási és a viselkedési problémákkal. A mozgásügyesség fejletlensége kapcsolatba hozható a megkésett beszédfejlődéssel, a nyelvfejlődés zavarával. A csecsemőkori reflexek <<Tudjon meg többet>> időn túli aktivitása és a poszturális reflexek alulműködése gátolja a tanulási képességeket és rontja az iskolai teljesítményt. Ezért a mozgáskoordinációs, érzékelési, kommunikációs és anyanyelvi képességek fejlődését szükség esetén már a legkorábbi életszakaszban támogatni kell. Az idejében  megkezdett reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését.

A koragyermekkorban megkezdett reflexkorrekciós mozgásfejlesztéssel még az óvodába és az iskolába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség. Vagyis megszűntethetőek azok a tünetek, amelyeket az alapvető mozgásminták és fejlődési szakaszok kimaradása, illetve a csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása okoz.

A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés kezdőpontja az idegrendszer érettségének az alapos és részletes vizsgálata. Ennek a vizsgálati eredménynek az ismeretében lehet pontosan megtervezni a fejlesztést. A kontrollvizsgálat segítségével ellenőrizhetők az előző fejlesztési szakasz eredményei és meghatározhatók a további teendők  és feladatok. Tehát a rendszeres kontrollvizsgálatok nem csak a gyermek fejlődési útját követik nyomon, hanem igazolják a mozgásgyakorlatok hatásait is. Ez a kettős ellenőrzési rendszer biztonságot ad a szülőnek és nekem, a szakembernek is.
Lépések:

1. Állapotfelmérés
Az első mozgás- és reflexvizsgálaton mindkét szülő jelenléte szükséges. Ekkor történik a gyermek idegrendszeri érettségének a felmérése. A vizsgálat végén megbeszéljük  a gyermek aktuális állapotát, valamint azokat a hiányosságokat, lemaradásokat és eltéréseket, amelyek fejlesztést igényelnek. Megbeszéljük a reflexkorrekciós fejlesztés lényegét, kitűzzük a fejlesztési célokat és a várható változásokat, eredményeket.

home-training

2. Gyakorlatok betanítása
Ezután bemutatom és betanítom a fejlesztő gyakorlatokat és mozgáselemeket. Ezt követően a szülők otthon végzik a fejlesztést/terápiát a gyermekükkel. A gyakorlás rendszerességét és időtartamát a gyermek szükségletei, fejlettségi szintje és az alkalmazott módszer együttesen határozzák meg.

3. Kontrollvizsgálat
A vezetett terápia/fejlesztés hatásának ellenőrzésére 4-8 hetente kontrollvizsgálat szükséges. Ekkor a szülőkkel megbeszéljük a gyermek állapotában/fejlődésében történt változásokat. Elvégzem a szükséges mozgásvizsgálatokat és reflexteszteket, ellenőrzöm a gyakorlás minőségét. A szülők elmondhatják a tapasztalataikat és feltehetik a kérdéseiket. Az eredményektől és a gyermek aktuális állapotától függően megbeszéljük, majd megtanítom a következő fejlesztési szakasz feladatait.

4. Videókontroll
A vezetett terápia, home-training eredményességének egyik fontos kulcsa a családokkal történő folyamatos kapcsolattartás és az, hogy az otthon végzett feladatokat a személyes találkozások között, szükség esetén videófelvétel segítségével ellenőrizzem. A szülők így biztosak lehetnek abban, hogy megfelelően végzik a gyermekükkel a megbeszélt gyakorlatokat. 

5. Együttműködés más szakemberekkel
Minden esetben figyelembe veszem más szakemberek vizsgálati eredményeit illetve javaslatait. Amennyiben a gyermek fejlődéséhez vagy gyógyulásához szükségesnek tartom, javasolom egyéb szakemberek bevonását is.