Vezetett mozgásfejlesztés

A család kísérése, a szülők oktatása, a gyermek mozgásfejlesztésének nyomonkövetése és szakmai irányítása

A home-traininget azért tartom rendkívül fontos fejlesztési lehetőségnek, mert a szülők a megfelelő szakmai felügyelet mellett és szakpedagógiai támogatással otthon fejleszthetik a gyermeküket. A család időbeosztásához, lehetőségeihez és igényeihez alkalmazkodva időt, pénzt és energiát megtakarítva érhető el, hogy gyermek megfelelően fejlődjön és a nehézségei megszűnjenek. Az otthoni fejlesztésben a gyermek gyakorlatai kiegészülnek a szülő szeretetével  és támogatásával, így a fejlesztés  gyorsabb és tartósabb eredményeket hozhat. 

Reflexkorrekció
A mozgáskoordinációs és egyensúlyi problémák szorosan összefüggnek a figyelmi, a tanulási és a viselkedési problémákkal. A mozgásügyesség fejletlensége kapcsolatba hozható a megkésett beszédfejlődéssel, a nyelvfejlődés zavarával. A csecsemőkori reflexek <<Tudjon meg többet>> időn túli aktivitása és a poszturális reflexek alulműködése gátolja a tanulási képességek kialakulását és működését, ezáltal rontja az iskolai teljesítményt. Ezért a mozgáskoordinációs, érzékelési, kommunikációs és anyanyelvi képességek fejlődését szükség esetén már a legkorábbi életszakaszban támogatni kell. Az idejében  megkezdett reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését.

A koragyermekkorban megkezdett reflexkorrekciós mozgásfejlesztéssel az óvodába és az iskolába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség. Vagyis megszűntethetőek azok a tünetek, amelyeket az alapvető mozgásminták vagy egyes fejlődési szakaszok kimaradása, illetve a csecsemőkori reflexek időn túli aktivitása, valamint a poszturális reflexek éretlensége okoz.

A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés kezdőpontja az idegrendszer érettségének alapos és részletes vizsgálata. Ennek a vizsgálati eredménynek az ismeretében lehet pontosan megtervezni a fejlesztés menetét. A kontrollvizsgálatok segítségével ellenőrizhetők az egyes fejlesztési szakaszok eredményei és meghatározhatók a további teendők  és feladatok. Tehát a rendszeres kontrollvizsgálatok nem csak a gyermek fejlődési útját követik nyomon, hanem igazolják a mozgásfejlesztés, a reflexkorrekciós gyakorlatok hatásait is. Ez a kettős ellenőrzési rendszer biztonságot ad a szülőnek és nekem, a szakembernek is.
Lépések:

1. Állapotfelmérés
Az első mozgásképesség és reflexvizsgálaton mindkét szülő jelenléte szükséges. Ekkor történik a gyermek idegrendszeri érettségének a felmérése. A vizsgálatot követően megbeszéljük  a gyermek aktuális fejlettségi szintjét, valamint azokat a hiányosságokat, lemaradásokat és eltéréseket, amelyek fejlesztést igényelnek. Megbeszéljük a reflexkorrekciós fejlesztés lényegét, kitűzzük a fejlesztési célokat és a várható változásokat, eredményeket.

home-training

 

2. Gyakorlatok betanítása
A gyermek és a szülők aktív együttműködésével bemutatom majd begyakoroljuk  a mozgáselemeket. Az otthoni gyakorlás rendszerességét és időtartamát a gyermek szükségletei, fejlettségi szintje és az alkalmazott módszer együttesen határozzák meg.

3. Kontrollvizsgálat
A reflexkorrekciós mozgásfejlesztés eredményeinek ellenőrzésére általában 2-8 hetente kontrollvizsgálat szükséges. Ezeken a személyes találkozókon a szülők elmondhatják a tapasztalataikat, a megfigyeléseiket és feltehetik a kérdéseiket. Közösen megbeszéljük a gyermek állapotában és a fejlődésében történt változásokat. Ezután elvégzem a szükséges mozgásvizsgálatokat és reflexteszteket, ellenőrzöm a gyakorlatok kivitelezését. Az eredményektől, a gyermek aktuális képességeitől és fejlettségi szintjétől függően megbeszéljük, majd begyakoroljuk a következő fejlesztési szakasz feladatait. Az egyéni gyakorlatok betanításakor figyelembe veszem a gyermek életkorát, az idegrendszeri érettségét, az adottságait és a személyiségét. A különböző mozgásfejlesztő és reflexkorrekciós gyakorlatok minden esetben az adott gyermek szükségleteinek és képességeinek megfelelő minőségű és mennyiségű elemből áll.

4. Együttműködés más szakemberekkel
Minden esetben figyelembe veszem más szakemberek vizsgálati eredményeit illetve javaslatait. Amennyiben a gyermek fejlődéséhez vagy gyógyulásához szükségesnek tartom, javasolom egyéb szakemberek bevonását is.